Ống thép đen

Thương hiệu: Việt Nam

Tình trạng: Còn hàng
14.500₫

Mô tả:

Quy cách Độ dày (mm) Tỉ trọng kg/cây 6m Đơn giá đồng/kg Đơn giá/cây 6m ỐNG 21 DN 21.2 (ĐK NGOÀI) DN 15 (DK TRONG) 1/2 INCH 1,8 5,17     2,0 5,68     2,3 6,43     ...

Vận chuyển toàn quốc

Omegavin luôn phục vụ khách hàng tốt nhất trên toàn quốc.

Quy cách

Độ dày (mm)

Tỉ trọng kg/cây 6m

Đơn giá
đồng/kg

Đơn giá/cây 6m

ỐNG 21
DN 21.2 (ĐK NGOÀI)
DN 15 (DK TRONG)
1/2 INCH

1,8

5,17

   

2,0

5,68

   

2,3

6,43

   

2,5

6,92

   

2,6

7,26

   

ỐNG 27
DN 26.65 ĐK NGOÀI)
DN 20 (ĐK TRONG)
3/4 INCH

1,8

6,62

   

2,0

7,29

   

2,3

8,29

   

2,5

8,93

   

2,6

9,36

   

3,0

10,65

   

ỐNG 34
DN 33.5 (ĐK NGOÀI)
DN 25 (ĐK TRONG)
1 INCH

1,8

8,44

   

2,0

9,32

   

2,3

10,62

   

2,5

11,47

   

2,6

11,89

   

3,0

13,540

   

3,2

14,40

   

3,5

15,54

   

3,6

16,20

   

ỐNG 42
DN 42.2 (ĐK NGOÀI)
DN 32 (ĐK TRONG)
1 1/4 INCH

1,8

10,76

   

2,0

11,90

   

2,3

13,58

   

2,5

14,69

   

2,6

15,24

   

2,8

16,32

   

3,0

17,40

   

3,2

18,6

   

3,5

20,04

   

4,0

22,61

   

4,2

23,62

   

4,5

25,10

   

ỐNG 49
DN 48.1 (ĐK NGOÀI)
DN 40 (ĐK TRONG)
1 1/2 INCH

1,8

12,33

   

2,0

13,64

   

2,3

15,59

   

2,5

16,87

   

2,6

17,50

   

2,8

18,77

   

3,0

20,02

   

3,2

21,26

   

3,5

23,10

   

4,0

26,10

   

4,2

27,28

   

4,5

29,03

   

4,8

30,75

   

5,0

31,89

   

ỐNG 60
DN 59.9 (ĐK NGOÀI)
DN 50 (ĐK TRONG)
2 INCH

1,8

15,47

   

2,0

17,13

   

2,3

19,60

   

2,5

21,23

   

2,6

22,16

   

2,8

23,66

   

3,0

25,26

   

3,2

26,85

   

3,5

29,21

   

3,6

30,18

   

4,0

33,10

   

4,2

34,62

   

4,5

36,89

   

4,8

39,13

   

5,0

40,62

   

ỐNG 76
DN 75.6 (ĐK NGOÀI)
DN 65 (ĐK TRONG)
2 1/2 INCH

1,8

19,66

   

2,0

21,78

   

2,3

24,95

   

2,5

27,04

   

2,6

28,08

   

2,8

30,16

   

3,0

32,23

   

3,2

34,28

   

3,5

37,34

   

3,6

38,58

   

3,8

40,37

   

4,0

42,40

   

4,2

44,37

   

4,5

47,34

   

4,8

50,29

   

5,0

52,23

   

5,2

54,17

   

5,5

57,05

   

6,0

61,79

   

ỐNG 90
DN 88.3 (ĐK NGOÀI)
DN 80 (ĐK TRONG)
3 INCH

1,8

23,04

   

2,0

25,54

   

2,3

29,27

   

2,5

31,74

   

2,8

35,42

   

3,0

37,87

   

3,2

40,30

   

3,5

43,92

   

3,6

45,14

   

3,8

47,51

   

4,0

50,22

   

4,2

52,27

   

4,5

55,80

   

4,8

59,31

   

5,0

61,63

   

5,2

63,94

   

5,5

67,39

   

6,0

73,07

   

ỐNG 114
DN 114.3 (ĐK NGOÀI)
DN 100 (ĐK TRONG)
4 INCH

1,8

29,75

   

2,0

33

   

2,3

37,84

   

2,5

41,06

   

2,8

45,86

   

3,0

49,05

   

3,2

52,58

   

3,5

56,97

   

3,6

58,50

   

3,8

61,68

   

4,0

64,81

   

4,2

67,93

   

4,5

72,58

   

4,8

77,20

   

5,0

80,27

   

5,2

83,33

   

5,5

87,89

   

6,0

95,44

   

ỐNG 141
DN 141.3 (ĐK NGOÀI)
DN 125 (ĐK TRONG)
5 INCH

3.96 ly

80,46

   

4.78 ly

96,54

   

5.16 ly

103,95

   

5.56 ly

111,66

   

6.35 ly

126,80

   

ỐNG 168
DN 168.3 (ĐK NGOÀI)
DN 150 (ĐK TRONG)
6 INCH

3.96 ly

96,24

   

4.78 ly

115,62

   

5.16 ly

124,56

   

5.56 ly

133,86

   

6.35 ly

152,16

   

ỐNG 219
DN 219.1 (ĐK NGOÀI)
DN 200 (ĐK TRONG)
8 INCH

3.96 ly

126,06

   

4.78 ly

151,56

   

5.16 ly

163,32

   

5.56 ly

175,68

   

6.35 ly

199,86

   
0986095906