Thông tin liên hệ

CÔNG TY TNHH OMEGA TIME
Số giấy chứng nhận ĐKDN: 2802800068
Đăng ký lần đầu: 14/01/2019
Ngày đăng ký thay đổi gần nhất: 16/12/2020
Cơ quan cấp: Sở kế hoạch và Đầu Tư tỉnh Thanh Hóa

Chỉ đường

19.335734587050595, 105.79837742325596
0986095906